Lộ trình tham gia du học Nghề CHLB Đức

Lộ trình tham gia du học Nghề CHLB Đức

LỘ TRÌNH THAM GIA DU HỌC NGHỀ CHLB ĐỨC

11/06/2020

 I. TẠI VIỆT NAM 1. Học tiếng Đức tại Việt Nam (6-8 tháng) Học tiếng Đức và thi A2 hoặc B1    Bạn học tiếng Đức càng tốt thì việc du học Đức càng dễ dàng. Ngoài yêu cầu về điểm số trong điều kiện du học Đức mới nhất...

Xem chi tiết