Thư viện video

Chơi Team building cùng Học viên Citta – Thử thách ăn táo

Ngày đăng: 10/19/2020
165 lượt xem

Ba đội – Mỗi đội cử ra hai bạn – Lên chỗ trái Táo đã được treo sẵn trên dây – Khi nghe thấy hiệu lệnh – Bên nào ăn hết quả Táo treo trên dây là chiến thắng

Bình luận facebook